USA: A summary of my road trip from Colorado to California / Podsumowanie mojej podróży z Kolorado do Kaliforni (05.2013)

2400 miles (3864 km) in almost 2 weeks!
3864 km w prawie 2 tygodnie!

Road trip from Denver to Colorado

Here is the full list of places (with links to posts) from my May trip from DENVER to SAN FRANCISCO / Oto lista postów z mojej majowej podróży z DENVER do SAN FRANCISCO:

1.  Denver (Colorado)

2.  Arches National Park (Utah)

3.  Monument Valley (Utah / Arizona)

4.  Bryce Canyon (Utah)

5.  Horseshoe Band (Arizona)

6.  Grand Canyon (Arizona)

7.  Prescott (Arizona)

8.  Las Vegas (Nevada)

9.  Sequoia National Park (California)

10. Cabrillo Highway (California)

11.  San Francisco (California)

USA: Chinatown in San Francisco

San Francisco’s Chinatown is centered around Grant Avenue and Stockton Street. It is a largest Chinese community outside Asia… (read more)

Chinatown w San Francisco jest położone wzdłuż ulic Grant Avenue i Stockton Street. Stanowi największe skupisko chińskiej społeczności poza Azją… (czytaj dalej)

 

More photos from San Francisco (click here)
Więcej zdjęć z San Francisco (kliknij tutaj)

USA: San Francisco – downtown / śródmieście

My two-week trip from Denver, through national parks (in Utah, Arizona, Nevada and California) ended in San Fracisco. (link to the photo gallery – click here)

Moja dwutygodniowa podróż z Denver, poprzez parki narodowe (w stanach Utah, Arizona i Kalifornia) zakończyła się w San Francisco. (link do galerii ze zdjęciami – kliknij tutaj)

San Francisco

more photos from San Francisco – click here
więcej zdjęć z San Francisco – kliknij tutaj

 

 

USA: Las Vegas – The Pyramid & the car keys / Piramida i kluczyki do samochodu

The Luxor Hotel gigantic atrium

The Luxor Hotel gigantic atrium

Our visit to Las Vegas was divided into two parts: a nice one, and a not terribly nice one.  (read more)

Nasza wizyta w Las Vegas, była podzielona na dwie części – tę przyjemną i tę mniej.  (czytaj dalej)

USA: Las Vegas (Nevada)

Let’s take a break from the  rocks and the national parks. Our trip from Denver to San Francisco also included Las Vegas. Why do people go to Las Vegas? It’s obvious… to “admire” the  surrounding kitsch, to lose some money in countless casinos, to watch crazy, colorful and form-overdosed cabarets, to party, and  – like in the film “Hangover” –  to wake up the following morning after a crazy night out with a headache and…  a problem (read more).

Czas zrobić małą przerwę od skał i parków narodowych. Nasza majowa trasa z Denver do San Francisco obejmowała również swoim zasięgiem Las Vegas. Po co się jedzie do Las Vegas? Wiadomo… po to, by napawać się wszechobecnym kiczem, żeby stracić trochę pieniędzy w kasynach, obejrzeć szalone i przeładowane formą i kolorem kabarety, a także poimprezować… oraz po to, by tak jak w filmie pt. „Kac Vegas”, obudzić się następnego dnia po takiej hucznej imprezie z bólem głowy i… problemem (czytaj dalej).

Las Vegas

more pictures (click here) / więcej zdjęć (kliknij tutaj)

USA: Bryce Canyon (Utah) – Visiting an alien planet / Z wizytą na obcej planecie

Bryce Canyon National Park is a national park located in southwestern Utah, USA and sits from 8,000 to 9,000 feet (2,400 to 2,700 m). (read more…)

Bryce Canyon to park narodowy leżący w południowo-zachodniej części stanu Utah w USA znajdujący się na wysokości od 2.400 do 2.700 metrów (8.000 do 9.000 stóp). (czytaj dalej…)

Bryce Canyon

Bryce Canyon

More photos (click here) / Więcej zdjęć (kliknij tutaj)