BRYCE CANYON (UTAH)

BRYCE CANYON (UTAH) – VISITING AN ALIEN PLANET / Z WIZYTĄ NA OBCEJ PLANECIE

Bryce Canyon National Park is a national park located in southwestern Utah, USA and sits from 8,000 to 9,000 feet (2,400 to 2,700 m). Bryce Canyon in reality is not a canyon – it has no river.  There are many giant natural amphitheaters along the eastern side of the Paunsaugunt Plateau. This place is so distinctive because of geological structures called hoodoos. The hoodoos were formed by frost weathering and stream erosion of the river and lake bed sedimentary rocks. Thanks to fantastic colors such as red, orange or white, the rocks provide spectacular views for park visitors.

Bryce Canyon to park narodowy leżący w południowo-zachodniej części stanu Utah w USA znajdujący się na wysokości od 2.400 do 2.700 metrów (8.000 do 9.000 stóp). Bryce Canyon tak na prawdę nie jest kanionem – nie płynie w nim rzeka. Wzdłuż wschodniej strony Płaskowyżu Paunsaugunt znajduje się wiele naturalnych amfiteatrów. Owe miejsce zawdzięcza swój bardzo oryginalny wygląd strukturom geologicznym zwanym ostańcami (lub górami-świadkami, także nazywanymi mogotami lub humami). Ostańce zostały uformowane w wyniku wietrzenia mrozowego lub wyniku żłobienia skał osadowych wodą pochodzącą z rzeki i jeziora. Dzięki wspaniałym kolorom skał takim jak czerwony, pomarańczowy lub biały, miejsce oferuje odwiedzającym niezapomniane widoki. 

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Bryce Canyon

Advertisement

2 thoughts on “BRYCE CANYON (UTAH)

  1. Przepiękne… Najcudniej musi być tu o zachodzie Słońca, zwłaszcza gdy Słońce zachodzi na czerwono. Wtedy te wspaniale uformowane głazy nabierają płomiennych barw…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s